Athenaeum konzervatív szemle

államtudományi folyóirat

Megjelenik negyedévenként

MEGJELENT AZ ATHENAEUM KONZERVATÍV SZEMLE

hatodik száma

Athenaeum címmel első ízben Bajza József és Vörösmarty Mihály adtak ki politikai-társadalmi-irodalmi folyóiratot 1837 és 1843 között. Harminc évvel később a Beöthy Zsolt által szerkesztett azonos című folyóirat 1873–1874-ben jelent meg. Tizennyolc évvel ezután ugyanezzel a címmel jelent meg a Magyar Filozófiai Társaság kiadásában Philosophiai és államtudomány alcímmel egy folyóirat Pauer Imre Rudolf és Alexander Bernát szerkesztésében 1892 és 1947 között. Harmincnégy év után Athenaeum humántudományi folyóirat címmel 1991-ben is megjelent egy folyóirat, melynek főszerkesztője Bacsó Béla volt; e lap mindössze tíz számot ért meg.

 

 

Kiadja az Athenaeum konzervatív klub

Felelős szerkesztő: Szentpéteri Nagy Richard

Copyright © Athenaeum konzervatív klub

Az Athenaeum konzervatív szemle ötödik száma 2016 december elsején

jelent meg 50 oldal terjedelemmel.