Athenaeum konzervatív szemle

államtudományi folyóirat

Megjelenik negyedévenként

MEGJELENT AZ ATHENAEUM KONZERVATÍV SZEMLE

hatodik száma

Az Athenaeum konzervatív szemle ötödik száma 2016 december elsején

jelent meg 50 oldal terjedelemmel.

 

Athenaeum címmel első ízben Bajza József és Vörösmarty Mihály adtak ki politikai-társadalmi-irodalmi folyóiratot 1837 és 1843 között. Harminc évvel később a Beöthy Zsolt által szerkesztett azonos című folyóirat 1873–1874-ben jelent meg. Tizennyolc évvel ezután ugyanezzel a címmel jelent meg a Magyar Filozófiai Társaság kiadásában Philosophiai és államtudomány alcímmel egy folyóirat Pauer Imre Rudolf és Alexander Bernát szerkesztésében 1892 és 1947 között. Harmincnégy év után Athenaeum humántudományi folyóirat címmel 1991-ben is megjelent egy folyóirat, melynek főszerkesztője Bacsó Béla volt; e lap mindössze tíz számot ért meg.

 

 

Kiadja az Athenaeum konzervatív klub

Felelős szerkesztő: Szentpéteri Nagy Richard

Copyright © Athenaeum konzervatív klub